Artiklarna

Vad är skillnaden mellan dolda fel och fel som upptäcks vid besiktning av fastigheten och vilka åtgärder kan vidtas om säljaren inte informerat om dolda fel i en fastighet?

När man köper en fastighet eller en bostadsrätt, är det viktigt att undersöka fastigheten grundligt. Syftet med en besiktning är att upptäcka eventuella fel och brister i fastigheten innan köpet genomförs. Det finns två typer av fel som kan upptäckas vid en besiktning – fel som är uppenbara och fel som är dolda. I denna artikel kommer vi att titta närmare på skillnaden mellan dessa två typer av fel och vilka åtgärder som kan vidtas om säljaren inte informerat om dolda fel i fastigheten.

Vad är dolda fel?

Dolda fel är fel som inte kan upptäckas vid en vanlig besiktning av fastigheten. Dessa fel är vanligtvis fel som inte syns vid en yttre besiktning, utan kräver en mer detaljerad undersökning för att upptäckas. Dolda fel kan vara allt från problem med rörsystemet till problem med konstruktionen av fastigheten. Oavsett vad felet är, är det viktigt att det upptäcks och åtgärdas innan köpet genomförs.

Skillnaden mellan dolda fel och fel som upptäcks vid besiktning

Fel som upptäcks vid en besiktning är fel som är synliga för besiktningsmannen. Dessa fel kan vara allt från sprickor i fasaden till fuktskador i källaren. När sådana fel upptäcks vid en besiktning, är det vanligtvis upp till köparen att avgöra om hen vill köpa fastigheten trots dessa fel. Säljaren har ingen skyldighet att informera köparen om sådana fel om de är synliga vid en besiktning.

 

Dolda fel å andra sidan är fel som inte kan upptäckas vid en vanlig besiktning. Dessa fel är vanligtvis fel som har funnits i fastigheten under en längre tid och som kan orsaka allvarliga problem på lång sikt. Säljaren har enligt lag en skyldighet att informera köparen om dolda fel som hen känner till eller borde känna till. Om säljaren inte informerar köparen om dolda fel, kan det leda till rättsliga åtgärder.

Åtgärder som kan vidtas om säljaren inte informerat om dolda fel

Om säljaren inte informerar köparen om dolda fel i fastigheten, kan köparen vidta rättsliga åtgärder. För att kunna göra det måste köparen bevisa att säljaren kände till eller borde ha känt till om felet. Om köparen kan bevisa detta kan hen kräva att säljaren åtgärdar felet eller betalar kompensation för eventuella skador som felet har orsakat.

Det är viktigt att påpeka att köparens undersökningsplikt också spelar en roll i detta. Köparen förväntas undersöka fastigheten ordentligt innan köpet genomförs och kan inte kräva att säljaren ansvarar för fel som hen borde ha upptäckt själv. Därför är det viktigt att köparen anlitar en pålitlig och erfaren besiktningsman för att minimera risken för att missa eventuella fel i fastigheten.

Om köparen upptäcker dolda fel efter köpet kan hen också kräva att säljaren åtgärdar felet eller betalar kompensation. I vissa fall kan det också vara möjligt att häva köpet och kräva tillbaka köpesumman om felet är allvarligt nog.

Vilka åtgärder kan vidtas för att undvika problem med dolda fel?

För att undvika problem med dolda fel är det viktigt att undersöka fastigheten ordentligt innan köpet genomförs. En vanlig besiktning är oftast inte tillräckligt för att upptäcka dolda fel, så det kan vara en bra idé att anlita en specialist inom området. En erfaren besiktningsman kan upptäcka eventuella fel som en vanlig besiktning kan missa och ge en mer detaljerad rapport om fastighetens skick.

Det är också viktigt att vara noga med att läsa igenom köpeavtalet och se till att det innehåller en klausul om dolda fel. Denna klausul innebär att säljaren garanterar att hen inte känner till några dolda fel i fastigheten och att köparen har rätt att kräva åtgärder om sådana fel upptäcks efter köpet.

Sammanfattning

Att köpa en fastighet eller bostadsrätt är en stor investering, och det är viktigt att undersöka fastigheten grundligt för att undvika problem med dolda fel. Skillnaden mellan dolda fel och fel som upptäcks vid en besiktning är att dolda fel är fel som inte kan upptäckas vid en vanlig besiktning. Säljaren har enligt lag en skyldighet att informera köparen om dolda fel som hen känner till eller borde känna till. Om säljaren inte informerar köparen om dolda fel, kan köparen vidta rättsliga åtgärder.

Det är viktigt att köparen undersöker fastigheten ordentligt innan köpet genomförs och att köpeavtalet innehåller en klausul om dolda fel för att undvika problem i framtiden.

Vanliga frågor och svar

Vad är en besiktning?

En besiktning är en grundlig undersökning av en fastighet eller bostadsrätt för att upptäcka eventuella fel och brister innan köpet genomförs.

Vad är dolda fel?

Dolda fel är fel som inte kan upptäckas vid en vanlig besiktning av fastigheten. Dessa fel är vanligtvis fel som inte syns vid en yttre besiktning, utan kräver en mer detaljerad undersökning för att upptäckas.

Vad är skillnaden mellan dolda fel och fel som upptäcks vid en besiktning?

Fel som upptäcks vid en besiktning är fel som är synliga för besiktningsmannen. Dessa fel kan vara allt från sprickor i fasaden till fuktskador i källaren. Dolda fel å andra sidan är fel som inte kan upptäckas vid en vanlig besiktning.

Vad händer om säljaren inte informerar om dolda fel i fastigheten?

Om säljaren inte informerar köparen om dolda fel i fastigheten kan köparen vidta rättsliga åtgärder. För att kunna göra det måste köparen bevisa att säljaren kände till eller borde ha känt till om felet.

Vad kan jag göra för att undvika problem med dolda fel?

För att undvika problem med dolda fel är det viktigt att undersöka fastigheten ordentligt innan köpet genomförs. En vanlig besiktning är oftast inte tillräckligt för att upptäcka dolda fel, så det kan vara en bra idé att anlita en specialist inom området.

Vilka åtgärder kan jag vidta om jag upptäcker dolda fel efter köpet?

Om du upptäcker dolda fel efter köpet kan du kräva att säljaren åtgärdar felet eller betalar kompensation. I vissa fall kan det också vara möjligt att häva köpet och kräva tillbaka köpesumman om felet är allvarligt nog.